Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    DÔVODY PRE ČISTENIE VZT    
       
  Zdravie ľudí    
 

Z princípu práva ľudí na zdravie, má každý právo dýchať v interiéroch zdravý vzduch.

Kvalita vzduchu v interiéroch má významný vplyv na zdravie a pohodlie ľudí. Obyvatelia európskych krajín trávia 80-90 % svojho času v interiéroch, preto je dôležité aký vzduch tam dýchajú.

Ľudské telo potrebuje denne:
• 1 kg jedla,
• 2 litre vody a
• 15 000 litrov vzduchu!

Vzduch nízkej kvality môže spôsobiť mnoho zdravotných problémov vrátane alergických symptómov, dráždenia očí, nosa, krku, kašľa, kožných problémov, bolestí hlavy a celkovej únavy. Vážne ochorenia môže spôsobiť ľuďom s oslabenou imunitou alebo s inými chronickými ochoreniami.

Znečistenie VZT systémov sa nanešťastie neodhalí tak rýchlo ako prach pod stolom. VZT potrubia sú mimo dohľad a to, čo sa v nich nachádza, poznajú len údržbári, alebo ani tí nie. Vzduch však dýchajú všetci. Približne 40 % nečistôt vo vzduchu v interiéroch prichádza spolu so vzduchom zo vzduchotechnického systému.

Čistenie podláh a utieranie prachu je samozrejmé. Málokto si však uvedomí, že rovnako dôležité je aj čistenie prívodných potrubí vzduchu. Sú v budovách preto, aby privádzali potrebný vzduch v dostatočnej kvalite. V skutočnosti sú často zanesené prachom a inými nečistotami. Ľudí by malo zaujímať, aký vzduch dýchajú a v akom stave je ich vzduchotechnický systém.

Nahromadený prach sa stáva živnou pôdou pre mikroorganizmy, ktoré sa tu začnú rozmnožovať:
• plesne,
• huby,
• baktérie,
• vírusy.
Z potrubí sú spolu s prachom strhávané prúdom vzduchu a distribuované do interiérov, kde môžu mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.

Ich odstránenie z VZT systému a budovy sa považuje za významný krok pre zvýšenie kvality vzduchu v interiéroch budov (IAQ).