Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    DÔVODY PRE ČISTENIE VZT    
       
  Kvalita vyrábaných produktov    
 

Čistota vzduchu vo výrobných halách výrazne ovplyvňuje kvalitu produkovaných výrobkov. Najvýraznejšie dopady má v potravinárskom, farmaceutickom, elektrotechnickom, automobilovom priemysle a pri výrobe hygienického spotrebného tovaru.