Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    DÔVODY PRE ČISTENIE VZT    
       
  Efektívne fungovanie vzduchotechnického systému    
 

Najprv položme tú najdôležitejšiu otázku:

Prečo sú projektované a montované vzduchotechnické systémy v budovách?

Aby zabezpečili kvalitný vzduch.
Zaujíma niekoho, či to tak je naozaj? Či aj po 5, 10, 30 rokoch privádza kvalitný vzduch? Aby vzduchotechnický systém správne fungoval, je po montáži a odovzdaní diela nastavený na určité prevádzkové hodnoty. Aj napriek filtrácii privádzaného vzduchu dochádza s pribúdajúcim časom k zaneseniu a prirodzenému znečisteniu systému ventilácie a klimatizácie, ktoré môže mať rôzne podoby a stupne. Môže to dokonca znamenať disfunkciu niektorých vetiev potrubí, miestností (zaseknuté klapky), zníženie objemu privádzaného vzduchu (zmenšenie svetlosti potrubia) resp. pri zachovaní objemu vzduchu zvýšenie rýchlosti prúdenia, čo má negatívny vplyv.

Pravidelnými inšpekciami a údržbou je možné dlhodobo udržať VZT systém vo vyhovujúcom stave.