Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    DÔVODY PRE ČISTENIE VZT    
       
  Zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti    
 

Už jeden milimeter prachu usadený v potrubiach umožní v prípade požiaru jeho šírenie, ktoré je znásobené samotným prúdením vzduchu.
Znečistené potrubia sú hazardom predovšetkým v rizikových prevádzkach, akými sú napr. spracovanie dreva, výroba papiera, nábytku, textilné a chemické závody. A práve v týchto prevádzkach, kde by požiar spôsobil vážne škody, sa odvodné potrubia zanášajú rýchlejšie ako inde. Spôsobuje je nadmerné množstvo jemného prachu a vlákien, ktoré pri výrobnom procese vznikajú.