Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    DÔVODY PRE ČISTENIE VZT    
       
  Predĺženie životnosti vzduchotechnického systému    
 

Netreba nijako zvlášť zdôrazňovať, že každá investícia si vyžaduje starostlivosť a údržbu, aby nedošlo k jej predčasnému znehodnoteniu. Čím je investícia väčšia, tým si vyžaduje väčšiu starostlivosť. Platí to aj pre systém vzduchotechniky a klimatizácie, ktorý vždy predstavuje významný podiel nákladov na stavbu.

Je dôležité uvedomiť si, že aj vzduchotechnický systém sa opotrebúva, nevyhnutne sa znečisťuje, a jeho výmena je minimálne obtiažna až nemožná. V každom prípade je však veľmi drahá. Preto je efektívnejšie dobre starať o vzduchotechnický systém, aby plnil svoju funkciu čím dlhšie.