Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    Clean Air Service    
       
  O nás    
 

Clean Air Service je špecialistom na kvalitu ovzdušia v interiéroch na slovenskom trhu.

Majiteľom, správcom a užívateľom budov prinášame riešenia pre rôzne problémy s kvalitou ovzdušia. Vždy najprv hľadáme príčiny, dôkladne analyzujeme všetky relevantné fakty a na základe zistených faktov na mieru ušijeme tie najefektívnejšie riešenia. Odstraňujeme príčiny, nie dôsledky, a to na profesionálnej úrovni.