Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    Clean Air Service    
       
  Certifikáty    
 

Clean Air Service je špecialistom na kvalitu ovzdušia v interiéroch na slovenskom trhu.

Spoločnosť Clean Air Service, s.r.o. zamestnáva ľudí, ktorí získali certifikáty špecialistu pre kvalitu ovzdušia od spoločnosti Lifa Air, Ltd.

Pre získanie tohto certifikátu je potrebné preukázať obsiahle vedomosti a chápanie čistenia vetracích, vykurovacích a klimatizačných systémov a spraviť certifikačnú skúšku, ktorá preverí nasledujúce oblasti:
- odhad kvality ovzdušia v interiéroch,
- hygiena, kvalita ovzdušia v interiéroch, vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy,
- typy vykurovacích, vetracích a klimatizačných systémov a ich súčasti,
- inšpekcie vykurovacích, vetracích a klimatizačných systémov,
- metódy a procedúry čistenia vykurovacích, vetracích a klimatizačných systémov,
- súčasné aplikovateľné medzinárodné štandardy,
- porozumenie výkresom,
- porozumenie požiadavkám súvisiacim s čistením,
- odhady prác,
- riadenie projektov,
- praktická časť školenia,
- bezpečnosť.

Lifa Indoor Air Cleaning Specialist