Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    Clean Air Service    
       
  Etický kódex    
 

Spoločnosť Clean Air Service, s.r.o. prehlasuje, že dodržiavanie etiky je základnou črtou práce všetkých jej zamestnancov. Akceptujeme etický kódex Európskej asociácie pre hygienu ventilačných zariadení (European Ventilation Hygiene Association)

Etický kódex Európskej asociácie pre hygienu ventilačných systémov (EHVA)

Našim zákazníkom budeme poskytovať služby zodpovedne a poctivo.

Našu prácu budeme vykonávať použitím metódy odstránenia zdroja.

Za účelom eliminácie alebo zabránenia transportu vzduchom prenosných znečisťujúcich látok do priestorov interiérov cez vzduchotechnické potrubia odstránime prach a iné znečistenia zo systému. Zaväzujeme sa teda, že vyčistíme vzduchotechnické potrubia tak dôkladne, ako to len bude možné pomocou metód odstraňujúcich zdroj znečistenia, pred tým, ako budeme aplikovať akékoľvek postreky alebo iné ošetrenia, vrátane odstraňovania pachov, dezinfekcie a tesnenia potrubí.

Budeme čestní a priami pri našej propagácii.

Našim klientom budeme poskytovať akurátne inšpekcie a vyhodnotenia čistoty a fyzického stavu ich vzduchotechnických a klimatizačných systémov, aby sme s využitím týchto informácií stanovili potrebný typ čistenia a údržbových prác, ak sú potrebné.

Našim zákazníkom budeme poskytovať potrebné a vyžiadané služby. Nebudeme využívať čistenie vzduchotechnických potrubí ako možnosť predaja nepotrebných a nechcených produktov a služieb.

Budeme poskytovať služby až po ukončení potrebných licenčných procedúr.

Ak si okolnosti vyžiadajú, aby bola vykonaná práca, ktorú my nebudeme vedieť vykonať, využijeme služby a produkty tých, ktorí sú špecializovaní remeselníci, vlastnia špeciálne nástroje alebo výrobu.

Budeme držať krok s vývojom nových technológií a nástrojov obchodovania, pri budovaní noriem, jednotnej technickej normy a všetkých informácií, ktoré sa priamo dotýkajú našej práce.

Budeme požadovať, aby všetci zamestnanci našej spoločnosti pri čistení potrubí postupovali v súlade so smernicou a etickým kódom EHVA (NADCA štandardy, ktoré prevzala EHVA).

Naše služby budeme vykonávať v súlade s aktuálnymi publikovanými štandardami asociácie.