Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    KONTAKT    
       
  Clean Air Service, s.r.o.
       
       
 

Fakturačná adresa:

Kancelária:

Mobil:
Tel.:
Fax.:

E-mail:

Kobyly 190, 086 22 Kľušov, Slovakia

Pri vinohradoch 269/C, 831 06 Bratislava 35

+421 917 881 787 - Ing. Mária Rešovská
+421 2 4363 3074
+421 917 951 013

cleanair@cleanair.sk