Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    KVALITA OVZDUŠIA    
       
  Ako často čistiť vzduchotechnické systémy?    
 

Závisí to od viacerých faktorov. Zvyčajne raz za 3 až 5 rokov.

Faktory zvyšujúce frekvenciu čistenia:
1. renovácie a prestavby budov,
2. prašná výroba, práčovne, drevospracujúci priemysel, ropu spracujúce podniky,
3. zatečenie vody do VZT systému pri rôznych haváriách,
4. nemocnice, ambulancie, materské školy,
5. ľudia s astmou a alergiami,
6. odvody vzduchu z kuchýň.

Dôležité je aj čistenie úplne nových systémov ešte pred ich spustením do prevádzky, pretože tie sa počas stavebných prác zaprášia.