Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    KVALITA OVZDUŠIA    
       
  Čo je syndróm chorých budov?    
 

Znečistenie vzduchu sa môže na zdraví ľudí odzrkadliť hneď alebo aj po dlhej dobe. Okamžité dôsledky na zdraví sú podráždenie očí, nosa, krku, bolesti hlavy, roztržitosť a únava. Symptómy chorôb ako je astma, zápal pľúc, legionárska choroba a horúčky sa tiež prejavia rýchlo. Iné, vážnejšie choroby, medzi ktoré patria dýchacie problémy, choroby srdca a rakovina môžu byť dôsledkom dlhodobého, alebo opakovaného pobytu v interiéroch so znečisteným vzduchom. Preto je veľmi rozumné preventívne udržiavať vo vnútorných priestoroch pokiaľ možno čo najčistejší vzduch.
Väčšiu nepohodu pociťujú ľudia v zamestnaní, pretože tu si nemôžu podmienky upraviť podľa vlastných potrieb tak ako doma. Preto sa hlavne tu okrem už spomínaných chorôb vyskytujú symptómy, ktoré sa nedajú jednoznačne priradiť k určitej chorobe. Ide o suché alebo páliace sliznice nosa, tiež hrdla a očí, kýchanie, podráždený alebo tečúci nos, únava a apatia, bolesti hlavy a závraty, nevoľnosť, podráždenosť a zábudlivosť. Všetky tieto a iné príznaky sa začali špecifikovať ako syndróm choroby z budov. Je veľmi individuálne, ako sa u ľudí objavujú. V niektorých prípadoch sa objavia, keď príde zamestnanec do práce a zmiznú hneď keď opustí kanceláriu. V iných prípadoch pretrvávajú, kým sa neliečia. Niekedy sa príznak naraz prejaví u všetkých ľudí v budove, niekedy sa odzrkadlí len u niektorých.
Experti Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization) si myslia, že užívatelia až 30% nových a modernizovaných budov majú nezvyčajne veľa sťažností na zdravie a pohodu v ich interiéroch.
Agentúra pre ochranu životného prostredia zo Spojených Štátov Amerických (United States Environmental Protection Agency) uvádza, že v posledných rokoch stále viac vedcov a vedeckých organizácií zisťuje, že vzduch v interiéroch môže byť podstatne viac znečistený ako vzduch vonku v najväčších a najpriemyselnejších mestách. Preto je riziko ohrozenia zdravia v dôsledku vystavovania sa znečistenému vzduchu vo vnútri oveľa väčšie ako vonku.

Ľudia denne čelia množstvu rôznych rizík s dosahom na naše zdravie. Šoférovanie, kvalita potravín, vystavovanie sa rôznym znečisteniam životného prostredia – to všetko predstavuje rôzne stupne rizika. Niektorým z nich sa dá jednoducho vyhnúť. Znečistenie vzduchu v interiéroch je jedným z nich.