Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    PREDMET ČINNOSTI    
       
  Poradenstvo    
 

Poradenstvo v rôznych oblastiach kvality ovzdušia:
- hľadanie zdroja znečistenia a zápachu ovzdušia;
- návrhy nápravných riešení;
- pri výbere miest na odber vzoriek ovzdušia;
- pri projekčnej činnosti pre návrhy čistiteľných VZT systémov.