Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    PREDMET ČINNOSTI    
       
  Inšpekcie    
 

Inšpekcie každého investičného celku je vhodné vykonávať pravidelne. Poskytujú presné informácie o jeho aktuálnom stave a umožnia predchádzať vážnym problémom.

Hlavnou metódou inšpekcie je vizuálne pozorovanie. Diaľkovo ovládaný robot vybavený videokamerou umožní pohľad aj do ťažko prístupných častí potrubí. Pre inšpekciu malých a zvislých potrubí, kam sa robot nedostane, sa používa špeciálna mini kamera. Zistený stav je zachytený na fotografiách a videozázname a odovzdaný na CD.

V prípade odhalenia prítomnosti húb alebo plesní sa odoberú vzorky pre ich následnú laboratórnu analýzu.

Inšpekcie sa vykonávajú vždy pred čistením, aby sa zistil aktuálny stav, a tiež po ňom, pre kontrolu kvality vykonaných prác.

Okrem bežného znečistenia inšpekcie môžu odhaliť aj iné chyby systémov: uvoľnené časti potrubí; chýbajúce potrubia; tlmiče hluku bez kulís tlmiča; uhynuté hlodavce a iné cudzie predmety v potrubiach.