Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    PREDMET ČINNOSTI    
       
  Čistenie    
 

Dosah kief z jedného miesta prístupu je max. 70 m, čo závisí od charakteru potrubnej trasy.

Čistenie VZT systémov zabezpečuje:
- minimalizovanie šírenia mikróbov a iných škodlivých látok,
- správne a efektívne fungovanie systému,
- jeho dlhodobú životnosť,
- protipožiarnu bezpečnosť.

Okrem čistenia potrubí je možné aj ich odmasťovanie a iné sanačné zásahy. Je možné aplikovať látky, ktoré v potrubí vytvrdnú a vytvoria tak jeho nový vnútorný povrch. Táto metóda má využitie v starých azbestových potrubiach, v potrubiach s vnútornou izoláciou alebo veľmi znečistených potrubiach, ktoré nie je možné vymeniť.