Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    PREDMET ČINNOSTI    
       
  Dezinfekcie    
 

Dezinfekcia je potrebná v prípade mikrobiologického znečistenia a v priestoroch náročných na čistotu vzduchu (potravinársky priemysel, nemocnice). VZT potrubia je možné dezinfikovať po celej dĺžke. Dezinfekcie sa robia vždy až po čistení.

Pravidelné čistenie a dezinfekcia je dôležité predovšetkým na kritických miestach VZT systémov: výmenníky chladu a odvody kondenzátu vo fancoiloch a VZT jednotkách.

Používané dezinfekčné prostriedky sú overené pre použitie vo VZT systémoch. Sú veľmi efektívne a účinkujú okamžite na všetky druhy mikrobiálneho života: plesne, baktérie, vírusy, kvasinky, výtrusy. Majú aj ochranný účinok, ktorého dĺžka závisí od druhu povrchu a od toho, ako často je utieraný. Sú vhodné v rámci čistenia VZT po požiaroch alebo povodniach, čistenia biohazardného prostredia, v zdravotníctve, veterinárnom zdravotníctve, v kúpeľniach aj kuchynských priestoroch a samozrejme v bežných prevádzkach: hoteloch, kanceláriách, obchodoch. Nezostávajú po nich zvyškové reziduá, ktoré by mohli poškodiť zdravie ľudí. Nezanechávajú žiaden zápach. Majú neutrálne Ph, takže nemajú bieliaci účinok. Nie sú korozívne.