Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    PREDMET ČINNOSTI    
       
  Výmena filtrov    
 

Dodávka rôznych typov filtrov rôznych stupňov filtrácie podľa potrieb zákazníkov:
- filtre pre fancoily,
- vreckové filtre,
- HEPA filtre,
- iné.

Filter manažment:
- analýza kvality ovzdušia vo vzťahu s používanými stupňami filtrácie a typmi filtrov,
- odporúčanie a návrh filtrov, ktoré sú z hľadiska charakteru prevádzky VZT najvhodnejšie.