Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    PREDMET ČINNOSTI    
       
  Zabezpečenie kvality ovzdušia pošas rekonštrukcií budov    
 

Počas rekonštrukcií budov sa množstvo prachu, plesní a baktérií v budovách zväčšuje niekoľko 1000 x. Zamorí sa tým celé prostredie rekonštruovanej časti a ľudia pracujúci na rekonštrukcii sú vážne ohrození.

Preto Clean Air Service ponúka nasledujúce riešenia:
- zapožičanie sacieho zariadenia vybaveného filtrom, ktoré výrazne zníži prašnosť a zamorenie priestorov, počas obdobia rekonštrukcie (funguje ako práčka vzduchu),
- systém RenOvi, ktorý zahŕňa dvere zamedzujúce šíreniu prachu DustControl Door a odsávacie zariadenia, ktoré môžu byť vybavené aj filtrami zachytávajúcimi zápach,
- dezinfekciu priestorov.