Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    PREDMET ČINNOSTI    
       
  Projekcia, dodávka a montáž klimatizácií a VZT systémov    
 

Spoločnosť Clean Air Service, s.r.o. zabezpečuje návrh, prípravu projektu, realizáciu dodávky a montáže, servis a údržbu vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.