Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    PREDMET ČINNOSTI    
       
  Predaj zariadení na čistenie    
 

Spoločnosť Clean Air Service, s.r.o. je výhradným predajcom zariadení na čistenie VZT systémov od spoločnosti Lifa Air Ltd., ktorá je svetovým lídrom v mechanickom čistení klimatizačných a ventilačných potrubí. Od roku 1988 boli technológiou tejto spoločnosti vyčistené tisíce klimatizačných systémov na celom svete.
Technológia je založená na mechanickom čistení potrubí pomocou rotujúcich kief za sucha. Všetok uvoľnený prach a špina sú odsávané a zachytávané vo filtroch. Voda a chemikálie sa nepoužívajú, pretože môžu zapríčiniť ďalšie environmentálne problémy.
Pri čistení potrubí sa zvyčajne zistia rôzne druhy a stupne znečistenia potrubia. Táto jedinečná technológia umožňuje nielen odstraňovanie prachu a špiny z potrubia, ale aj odmasťovanie povrchu, či konzerváciu vnútorného povrchu potrubí, ak je to potrebné napr. kvôli uvoľňovaniu azbestových častíc.
Produkty Lifa Air sú kombináciou vynikajúceho čistiaceho efektu a vysokej produktivity. To zabezpečuje prijateľné náklady na čistenie klimatizačných systémov pre majiteľov a správcov budov.
Bližšie informácie o ich ponuke nájdete v sekcii ZARIADENIA NA ČISTENIE v hornej lište.