Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    ZARIADENIA NA ČISTENIE    
       
  Odsávacie zariadenia – Hepa Clean 500    
 

Lifa HepaClean 500 je zariadenie pre vysávanie a filtrovanie vzduchu.

• Prúd vzduchu bez filtrov 1000 m³/h (600 CFM).
• Čistenie a vysávanie suchého vzduchu obsahujúceho azbest, plesne, častice stavebného materiálu, kremeň, prach a piliny.
• Pre svoje malé rozmery je ideálnym zariadením do stiesnených priestorov.
• Ľahké a odolné zariadenie.
• Jedna fáza elektrického prúdu.

Lifa HepaClean 500 je určený na čistenie suchého vzduchu obsahujúceho azbest, plesne, častice stavebného materiálu, kremeň, špinu, prach a piliny. Zariadenie sa môže použiť na vytvorenie negatívneho tlaku v malých miestnostiach. Lifa HepaClean 2500 využíva jednu fázu elektrického prúdu. Prúd vzduchu vytvorený týmto zariadením je bez filtrov 1000 m³/h. Vzduchotesnosť a stupeň separácie zariadenia Lifa HepaClean 500 boli testované s HEPA filtrom (Hepa filter H13, 300x300x300). Vysávacia jednotka je vhodná na vysávanie aj tých najmenších čiastočiek prachu. To je dôvod, pre ktorý sa tak rozšírene používa na filtráciu v malých problémových miestach. Vyfukovaný vzduch nemusí byť odvádzaný von, ak sa použije HEPA filter. HEPA filter má výnimočne vysoký stupeň filtrácie – zachytí 99,97 % častíc väčších ako 0,3 µm. Preto Lifa AirClean 500 spĺňa kritéria pre prácu s azbestom. Vysávacia jednotka je vybavená tak, aby sa mohli požiť rôzne kombinácie filtrov podľa konkrétnych požiadaviek. Dostupný je široký výber filtrov. Výrobca požaduje, aby sa filtre používali v určitých kombináciách, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1. Vyfukovaný vzduch môže byť vyvedený z miesta, na ktorom sa pracuje, pomocou Lifa harmonikovej hadice (Lifa Accordion hose Ø 254 mm) alebo sáčku v tvare valca (Lifa Plastic film sock Ø 400 mm). Vtedy má vysávaná časť má nižší tlak, ako okolité prostredie. Vďaka negatívnemu tlaku sa kontaminovaný vzduch nešíri preč s pracovného miesta.