Header image
line decor
   O FIRME   |   PREDMET ČINNOSTI   |   DÔVODY PRE ČISTENIE VZT   |   KVALITA OVZDUŠIA   |   ZARIADENIA NA ČISTENIE   |   KONTAKT    ::  
line decor
         
    ZARIADENIA NA ČISTENIE    
       
  Zariadenia pre inšpekciu – Lifa Duct Control Mini    
 

Lifa Duct Control predstavuje inšpekčného robota s videokamerou. Diaľkovo ovládaná videokamera na inšpekciu VZT systémov slúži na definovanie potreby ich čistenia. Kamera namontovaná na miniatúrnom diaľkovo ovládanom robotovi zobrazuje a zaznamenáva množstvo znečistenia v potrubí, najviac znečistené miesta, výskyt problémov, ako je kondenzácia a vlhkosť. Môže sa použiť rôzne príslušenstvo na to, aby sa okrem videozáznamu získali napr. aj digitálne fotografie z potrubia. Tie sa môžu uložiť na CD a následne vytlačiť. Potom sa môžu použiť na plánovanie údržby, projektovanie prác a tiež ako záruka dobre vykonanej práce. Je možné zvoliť si farebnú alebo čiernobielu kameru. Čiernobiela lepšie zaznamenáva obraz v veľkých potrubí. Na inšpekciu vertikálnych a úzkych horizontálnych potrubí sa používa minikamera. Vojde do vertikálnych potrubí s priemerom od 60 mm. Do horizontálnych 160 milimetrových potrubí sa vkladá pomocou tlačiaceho prútu. Tieto roboty s kamerami sú vybavené zabudovaným svetlom. Pre zabezpečenie dostatočnej intenzity svetla aj vo veľkých potrubiach sa môže k robotovi namontovať dodatočné halogénové svetlo. Diaľkové riadenie robota je vybavené dvomi joystikmi, pomocou ktorých sa ľahko ovláda. Navyše má spínač svetiel a menič kanálov. Keď sa filmuje väčšie potrubie, je možné použiť dve kamery. Ich správne nasmerovanie zabezpečí výhľad na celé potrubie. Všetko zariadenie pre videoinšpekciu sa na miesto jej konania ľahko prenesie v ochrannom kufri na kolieskach. 30 až 50 m dlhý elektrický kábel zaručuje prístup robota aj do odľahlých častí potrubia, kde nie sú prístupové otvory, alebo sú na komplikovaných miestach. Praktické skúsenosti s čistením potrubí ukázali, že prístupové otvory sú často na problematických miestach, alebo nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, alebo spájajú obe tieto „výhody“. Niekedy je preto nevyhnutné demontovať veľkú časť stropu. Inšpekčný robot prácu uľahčuje, lebo jeho prostredníctvom je možné jednoducho si prezrieť všetky vetvy, v ktorých môže byť zachytený prach. Mal by sa robiť záznam z pohľadov spravených robotom, pre porovnanie stavu pred a po čistení a tiež ako dôkazový materiál pre prípadné neskoršie diskusie. Pre inšpekciu prepchatých a iných ťažko prístupových miest sa môže inšpekčný robot vybaviť väčšími kolesami.